poznawaniazycia1Zajęcia, które odbywają się w tej pracowni mają na celu rozpoznawanie zainteresowań, predy­spozycji oraz możliwości psycho-ruchowych, co daje podstawę kierowania uczestników do dalszej terapii. Istotnym jest również, aby utrzymywać umiejętności i sprawności nabyte w szkole, takie jak zapamiętywanie nazwiska, adresu, tras dojazdu do domu, umiejętności podpisywania się.

Każdego dnia uczestnicy utrwalają podsta­wowe czynności niezbędne w codziennym życiu. Uczą się dbać o higienę poznawaniazycia3osobistą, o czystość na miejscu pracy               i w całej pracowni. Ćwiczą koordy­nację psycho-ruchową układając puzzle. Grają w edukacyjne gry pamięciowe. Poszerzają umiejętności artystyczne. Rysują wybrane wzory, wyklejają je kuleczkami z krepy, makaronem i kaszą. Haftują proste wzory, kartki świąteczne i wzory kwiatowe.  Pomagają sobie nawzajem, uczą się samodzielności, pod czujnym okiem instruktora. Pielęgnują rośliny w pracowni, by zawsze byto zielono i przyjemnie. Ostatnio uczestnicy pracowni wykonują mydełka.