muzykoterapia1Ważnym elementem edukacji uczestników jest muzykoterapia.  Edukacja muzyczna to śpiew, muzyka i ruch. Gra na prostych instrumentach perkusyjnych. Śpiew uznajemy za najbardziej wszechstronną formę terapeutyczna, dlatego stosujemy ją jako główną formę terapii.

Śpiewamy przy każdej nadarzającej się okazji. Bierzemy udział w wielu konkursach i przeglądach piosenki, z czego uzbierał się spory bagaż wyróżnień i nagród. Śpiewamy również na różnych imprezach i spotkaniach, w czasie których cenimy sobie kontakt z publicznością. Uświetniamy Sesje Osób Niepełnosprawnych z okazji Urodzin Miasta Bydgoszczy. W czasie zajęć gramy na instrumentach, szczególnie perkusyjnych, wykonujemy ćwiczenia rytmiczne przy muzyce, rozluźniamy się i relaksujemy oraz muzykoterapia3pogłębiamy swoją wiedzę muzyczną.

Nasze formy teatralne to tworzenie inscenizacji bajek, przygotowanie montaży słowno muzycznych z okazji świąt narodowych i rocznic. Co roku przygotowujemy jasełka, a dwa razy w roku oprawę artystyczną aukcji warsztatowych.

Udział w zajęciach rozbudza zainteresowania artystyczne, przez co poszerzamy wiedzę uczestników, a przede wszystkim stwarzamy możliwość wszechstronnego rozwoju emocjonalnego.