„Organizacja ta zaszczyt kobiecie polskiej przynosi..."
Maria Dąbrowska

Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin ( § 1 Statutu LKP).

Inicjatorką założenia Ligi Kobiet była wybitna działaczka oświatowa i społeczna Izabela Moszczeńska-Rzepecka, urodzona w Rzeczycy na Kujawach w rodzinie ziemiańskiej. lkp2W pracowitym i aktywnym życiu Moszczeńskiej (1864 -1941) poza działaniami na rzecz niepodległości Polski, niemałe znaczenie odgrywała działalność wśród kobiet.

W 1896 roku uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie w Berlinie, na którym wygłosiła referat o pracy społeczno oświatowej kobiet w zaborze rosyjskim.

Działania Ligi zostały uwieńczone sukcesem : rząd Moraczewskiego wydał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, a 28 listopada 1918 r. Dziennik Praw Państwa Polskiego opublikował go. Pierwszy artykuł tego dekretu brzmiał:
„Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa, bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat".

Kobiety polskie uzyskały prawa polityczne w listopadzie 1918 r. Walka o prawne równouprawnienie kobiet została uwieńczona sukcesem. Przyczyniły się do tego tysiące działaczek Ligi Kobiet Polskich.

1913-2013

20 października 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się Kongres Ligi Kobiet Polskich. Uroczystości Honorowym Patronatem objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. W zjeździe brało udział ponad 350 członkiń . Nasze województwo reprezentowały 54 kobiety.

Członkinie Ligi Kobiet Polskich Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego zostały wyróżnione statuetkami 100 lecia LKP.          Przewodniczącą Zarządu Głównego LKP jest Aldona Michalak.

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

lkp01 mLiga Kobiet Polskich reaktywowana 9 maja 1992 r. niesie pomoc rodzinie, kobiecie, dziecku we wielu aspektach życia. Jest razem z kobietami, które dźwigają ciężar wychowywania dziecka upośledzonego.

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki LKP zakładała Pani Helena Felheim, która funcję Przewodniczącej pełniła do stycznia 2017 roku. Członkinie organizacji zauważyły, że po skończonej szkole specjalnej ich dorosłe „dzieci" są pozostawione na barkach szczególnie matek. Zaczęły działać. Zdobyły lokum po byłym żłobku. Opracowały program, dokumentację. Od 1994 r. zdobyły fundusze, zaadaptowały pomieszczenia, utworzyły Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób upośledzonych umysłowo. W 1995 r. zwiększyły liczbę osób niepełnosprawnych w WTZ do 42, a od 1997 r. do chwili obecnej do WTZ/LKP „Modrzew" uczęszcza 55 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Liga Kobiet Polskich na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego to organizacja o wielkich osiągnięciach i bardzo dużym autorytecie. Wiele organizacji, fundacji i instytucji np. z Inowrocławia, Sępólna Krajeńskiego, Gniezna, Warszawy, Bydgoszczy, Mroczy przy tworzeniu warsztatów wzorowało się na doświadczeniu i organizacji pracy WTZ prowadzonego przez LKP.

LKP przy współpracy z samorządami jest organem założycielskim czterech WTZ/LKP w Bydgoszczy - 1994 r., Żninie - 2002r., Rypinie - 2003 r., w Szubinie - 2004 r. Przy ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym udziela wsparcia rodzinom. Zdobywa fundusze na działalność statutową. Prowadziła też porady prawne, pedagogiczne. Organizuje wojewódzkie i ogólnopolskich konferencje, prezentacje dorobku artystycznego, spartakiady i mecze. Od 2000 r. organizuje Dni Godności, Sesje Osób Niepełnosprawnych z władzami miasta, Specjalne Sesje w Sejmiku Wojewódzkim z okazji Międzynarodowego Dnia osoby Niepełnosparwnej, koncerty, festyny i szkolenia.

Liga w ramach działalności statutowej prowadzi akcje prozdrowotne, pomagała w przeprowadzeniu badań mammograficznych i w kierunku osteoporozy oraz profilaktyki antynikotynowej. Pozyskuje i przekazuje odzież, sprzęt AGD rodzinom potrzebującym.

Efektywnie współpracuje z wieloma organizacjami m.in. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Instytutem Psychologii UKW w Bydgoszczy, Kujawsko Pomorską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Gospodarki i Wyższą Szkołą Bankową.

Liga Kobiet Polskich przede wszytkim niesie uśmiech i radość osobom słabszym i niepełnosprawnym.

Obecnie Przewodniczącą ZW LKP KPOW jest Pani Anna Komoń.